ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัทเดอะเฮาส์ออฟเดทส์

เราคือผู้เพาะปลูก,ผู้บรรจุพันธุ์และผู้ส่งออกบริษัทของเราเป็นบริษัทอ้างอิงในตูนิเซียในการประมวลผลและส่งออกอินทผลัมDeglet nour สดและแห้งคุณภาพสูง