พันธุ์อินทผลัม

http://www.thehouseofdates.com/site/wp-content/uploads/2014/09/alig_min-1-250x200.jpg

พันธุ์ALIG

http://www.thehouseofdates.com/site/wp-content/uploads/2014/09/khwet_alig_min-250x200.jpg

พันธุ์KHOUAT ALIG

http://www.thehouseofdates.com/site/wp-content/uploads/2016/09/ext-min-Kenta-250x200.png

พันธุ์KENTA