ผู้ปลูกผู้บรรจุพันธุ์และผู้ส่งออกเรา เรามอบอินทผลัมที่มีคุณภาพสูงเรา เราส่งออกทั่วโลก
ผู้ปลูกผู้บรรจุพันธุ์และผู้ส่งออกเรา -
ส่กเราเป็นบริษัทอ้างอิงในตูนิเซียในการประมวลผลและส่งออกอินทผลัม DEGLETNOUR สและแห้งคุณภาพสูง
.
เรามอบอินทผลัมที่มีคุณภาพสูงเรา -
ภูมิใจที่จะนำเสนอผลผลิตอินทผลัมของDEGLET NOUR ที่ถูกผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งในด้านคุณภาพการส่งออกและความพึงพอใจของผู้บริโภค.
เราส่งออกทั่วโลก -
เเละความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีมาอย่างยาวนานต่อผู้นำเข้าทั่วโลก
พร้อมการรับรองธุรกิจที่ยุติธรรมและซื่อสัตย์ของบริษัทอินทผลัม
การปฏิบัติและการบริการลูกค้าที่โดดเด่น

RESTAURANT & EVENTS
IN THE BORDERS

Delicious, beverages and great-tasting food. The secret to making life better.

house of dates

The House of Dates Company, ผู้ปลูกผู้บรรจุพันธุ์และผู้ส่งออกเป็นบริษัทอ้างอิงในตูนิเซียในการประมวลผลและส่งออกอินทผลัมDeglet nour สดและแห้งคุณภาพสูง บริษัทHouse of Dates คือเเหล่งรวบรวมกิจการของผู้ผลิตอินทผลัมที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของตูนิเซียซึ่งรวมถึงกิจกรรมการควบคุมคุณภาพการบริหารการตลาดการขายและการส่งออกด้วยกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการดูแลต้นอินทผลัมDeglet Nour และการเก็บเกี่ยวผลที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ได้พืชผลที่มีคุณภาพเเละที่พบได้ยากในพื้นที่อื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

Résidence SOUKRA CITY - bloc D Appt D-4-3 UMA Avenue 2036
La Soukra - Tunis - Tunisia
โทรศัพท์: (+216) 31 403 766
แฟกซ์ : (+216) 32 403 766
จดหมาย: info@houseofdates.com

ส่งคำขอของคุณ

จดหมายข่าว

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวฟรีและติดตามข่าวสารของเรา

บริษัทเดอะเฮาส์ออฟเดทส์

เราคือผู้เพาะปลูก,ผู้บรรจุพันธุ์และผู้ส่งออกบริษัทของเราเป็นบริษัทอ้างอิงในตูนิเซียในการประมวลผลและส่งออกอินทผลัมDeglet nour สดและแห้งคุณภาพสูง